Shrnutí jednání ministra Holcáta s řediteli zdravotních pojišťoven

Vytvořeno: 17. 9. 2013 Poslední aktualizace: 17. 9. 2013

Ministr zdravotnictví Martin Holcát se dnes sešel s řediteli všech zdravotních pojišťoven v ČR. Vzhledem k napjaté situaci v českém zdravotnictví, respektive v hospodářské situaci některých zdravotních segmentů, především nemocnic, se obě strany dohodly na následujícím postupu:

 

1. Zdravotní pojišťovny budou v maximální míře reflektovat objem skutečně poskytované péče a podle toho přizpůsobí zálohové platby, které posílají nemocnicím.

 

2. V případě jednoznačné medicínské indikace předepsaných léků nebo zdravotnických prostředků nebudou uplatňovány regulační limity.

 

3. Pojišťovny se zavázaly promítnout do svých zdravotně-pojistných plánů podmínky úhradové vyhlášky na následující rok, aby plánovaný objem vynaložených prostředků odpovídal realitě úhradové vyhlášky.

 

 

Přílohy