Seznam vyhlášených výzev v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2014 – 2020

Vytvořeno: 2. 10. 2015 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu, který bude realizován v novém programovém období 2014 – 2020, je možné získat podrobné informace ohledně vyhlášených výzev, které zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj. V souvislosti s tím je nutné upozornit na to, že seznam výzev se bude v průběhu času rozšiřovat.

V současné době byla v rámci Specifíckého cíle 2.3 – Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví vyhlášena Výzva č. 5 – Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie.

 

 

Více informací o výzvě samotné a o dalších v budoucnu uveřejněných výzvách naleznete zde