Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa v roce 2019 – nelékařské zdravotnické obory

Vytvořeno: 13. 5. 2019 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené rezidenční místo. Dále dle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 186/2009 nejpozději do 3 dnů od vyhlášení o této skutečnosti informovat Ministerstvo zdravotnictví.

Seznam o vyhlášení výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat, a to na základě nově příchozích oznámení o vyhlášení výběrových řízení zaslané poskytovateli zdravotních služeb. Přiložené soubory obsahují následující informace: 

 * počet přiznaných rezidenčních míst

* termín vyhlášení výběrového řízení – začátek

* termín pro podání přihlášek – konec

* odkaz na webové stránky

Po uskutečnění výběrového řízení a vybrání rezidenta je poskytovatel zdravotních služeb povinen zaslat řádně vyplněný formulář, viz. níže, obsahující informace o vybraném rezidentovi na IPVZ paní Votrubové, votrubova@ipvz.cz, a to v podobě elektronické emailem, datovou schránkou nebo písemně prostřednictvím pošty.

V případě neúspěchu v I. kole výběrového řízení na rezidenční místo oznámí poskytovatel zdravotních služeb ministerstvu řádný termín konání II. kola výběrového řízení.

 

Přílohy