Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2018

Vytvořeno: 17. 7. 2018 Poslední aktualizace: 17. 7. 2018

Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 21b) odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené rezidenční místo. Dále dle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 186/2009 Sb. nejpozději do 3 dnů od vyhlášení o této skutečnosti informovat Ministerstvo zdravotnictví.

Seznam vyhlášených výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení jednotlivých výběrových řízení. Jednotlivá akreditovaná zařízení, která oznámila výběrové řízení Ministerstvu zdravotnictví, mají v tabulce doplněny následující informace:

–      počet přiznaných rezidenčních míst

–      kraj

–      termín vyhlášení výběrového řízení – začátek

–      termín pro podání přihlášek – konec

–      odkaz na webové stránky

V případě, že Ministerstvo zdravotnictví neobdrží oznámení o vyhlášení výběrového řízení od úspěšných žadatelů nejpozději do 7. 7. 2018, dojde k porušení zákonné povinnosti.

Akreditované zařízení, které včas neoznámilo výběrové řízení, nebude mít v tabulce doplněny žádné informace. Toto akreditované zařízení bude vyloučeno pro nesplnění podmínek a jeho místo může být přiznáno prvnímu akreditovanému zařízení, které se umístilo při posuzování žádostí o rezidenční místo v seznamu pod čarou.

Po uskutečnění výběrového řízení a vybrání rezidenta posíláte poštou na Ministerstvo zdravotnictví jen informaci o vybraném rezidentovi. Tato informace se podává prostřednictvím formuláře, který bude zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Ostatní dokumenty o průběhu výběrového řízení si ponecháváte.

Přílohy