Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2014

Vytvořeno: 15. 7. 2014 Poslední aktualizace: 15. 7. 2014

 

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2014 v Programu č. 2

 

Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 21b) odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené rezidenční místo. Dále dle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 186/2009 Sb. nejpozději do 3 dnů od vyhlášení o této skutečnosti informovat Ministerstvo zdravotnictví.

Seznam o vyhlášení výběrových řízení bude Ministersvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení jednotlivých výběrových řízení. Poslední aktualizace dat proběhne podle stavu doručených oznámení ke dni 17.7.2014. Jednotlivá zdravotnická zařízení, která oznámila výběrové řízení Ministerstvu zdravotnictví mají v tabulce doplněny následující informace:

  • počet přiznaných rezidenčních míst
  • kraj
  • termín vyhlášení výběrového řízení
  • termín pro podání přihlášek
  • odkaz na webové stránky

 

V případě, že Ministerstvo zdravotnictví neobdrží oznámení o vyhlášení výběrového řízení od úspěšných žadatelů nejpozději do 17. 7. 2014, dojde k porušení zákonné povinnosti.

Poskytovatel zdravotních služeb, který včas neoznámil výběrové řízení, nebude mít v tabulce doplněny žádné informace.  Tento poskytovatel zdravotních služeb bude vyloučen pro nesplnění podmínek a jeho místo může být přiznáno prvnímu poskytovateli zdravotních služeb, který se umístil při posuzování žádostí o rezidenční místo v seznamu pod čarou.

Po uskutečnění výběrového řízení a vybrání rezidenta posíláte poštou na Ministerstvo zdravotnictví jen informaci o vybraném rezidentovi. Tato informace se podává prostřednictvím formuláře, který je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Ostatní dokumenty o průběhu výběrového řízení si ponecháváte.

Přílohy