Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2012 – Projekt č. 2

Vytvořeno: 12. 7. 2012 Poslední aktualizace: 12. 7. 2012

 

Zdravotnická zařízení, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 60b odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb. vyhlásit nejpozději do 14 dnů (tj. do 13.7.2012) ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené rezidenční místo. Dále podle ustanovení § 3 odst. 1 Vyhlášky č. 186/2009 Sb. nejpozději do 3 dnů od vyhlášení o této skutečnosti informovat Ministerstvo zdravotnictví (tj. nejpozději do 16.7.2012).
 
Seznam o vyhlášení výběrových řízení bude Ministersvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení jednotlivých výběrových řízení. Poslední aktualizace proběhne 17.7.2012. Jednotlivá zdravotnická zařízení, která oznámila výběrové řízení Ministerstvu zdravotnictví mají v tabulce doplněny následující informace:
  • počet přiznaných rezidenčních míst
  • termín vyhlášení výběrového řízení
  • termín pro podání přihlášek
  • odkaz na webové stránky
 
V případě, že Ministerstvo zdravotnictví neobdrží oznámení o vyhlášení výběrového řízení od úspěšných žadatelů nejpozději do 16.7.2012, dojde k porušení zákonné povinnosti.

 

Zdravotnické zařízení, které včas neoznámilo výběrové řízení, nebude mít v tabulce doplněny žádné informace. Toto zdravotnické zařízení bude vyloučeno pro nesplnění podmínek a jeho místo může být přiznáno jinému zdravotnickému zařízení, které se umístilo při posuzování žádosti o rezidenční místo v seznamu pod čarou.

Přílohy