Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2011 – Projekt č. 1

Vytvořeno: 8. 7. 2011 Poslední aktualizace: 8. 7. 2011

 

 

Seznam o vyhlášení výběrových řízení bude Ministersvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení jednotlivých výběrových řízení. Poslední aktualizace proběhne 18.7.2011. Jednotlivá zdravotnická zařízení, která oznámila výběrové řízení Ministerstvu zdravotnictví mají v tabulce doplněny následující informace:
      počet přiznaných rezidenčních míst
–      kraj
–      termín vyhlášení výběrového řízení
–      termín pro podání přihlášek
–      dkaz na webové stránky
 
V případě, že Ministerstvo zdravotnictví neobdrží oznámení o vyhlášení výběrového řízení od úspěšných žadatelů nejpozději do 17.7.2011, dojde k porušení zákonné povinnosti.
Zdravotnické zařízení, které včas neoznámilo výběrové řízení, nebude mít v tabulce doplněny žádné informace. Toto zdravotnické zařízení bude vyloučeno pro nesplnění podmínek a jeho místo může být přiznáno prvnímu zdravotnickému zařízení, které se umístilo při posuzování žádosti o rezidenční místo v seznamu pod čarou. K 19.8.2011 Ministerstvo zdravotnictví uveřejní seznam náhradních zdravotnických zařízení, kterým bude rezidenční místo přiděleno. Zdravotnická zařízení, která budou v seznamu uvedena mají povinnost dle vyhlášky č. 186/2009 Sb., vyhlásit nejpozději do 14 dní výběrové řízení a nejpozději do 3 dnů po vyhlášení o této skutečnosti informovat Ministerstvo zdravotnictví.

Přílohy