Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2010 v projektu č. 2

Vytvořeno: 9. 6. 2010 Poslední aktualizace: 9. 6. 2010


Seznam o vyhlášení výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení jednotlivých výběrových řízení. Poslední aktualizace proběhne 14.6.2010. Jednotlivá zdravotnická zařízení, která oznámila výběrové řízení Ministerstvu zdravotnictví mají v tabulce doplněny následující informace:
     –      počet přiznaných rezidenčních míst
     –      kraj
     –      termín vyhlášení výběrového řízení
     –      termín pro podání přihlášek
     –      odkaz na webové stránky
 
V případě, že Ministerstvo zdravotnictví neobdrží oznámení o vyhlášení výběrového řízení od úspěšných žadatelů nejpozději do 13.6.2010, dojde k porušení zákonné povinnosti. Zdravotnické zařízení, které včas neoznámilo výběrové řízení, nebude mít v tabulce doplněny žádné informace.Toto zdravotnické zařízení bude vyloučeno pro nesplnění podmínek a jeho místo bude přiznáno prvnímu zdravotnickému zařízení, které se umístilo při posuzování žádosti o rezidenční místo v seznamu pod čarou. 


K 18.6.2010 Ministerstvo zdravotnictví uveřejní seznam náhradních zdravotnických zařízení, kterým bude rezidenční místo přiděleno. Zdravotnická zařízení, která budou v seznamu uvedena mají povinnost dle vyhlášky č. 186/2009 Sb., vyhlásit nejpozději do 14 dní výběrové řízení a nejpozději do 3 dnů po vyhlášení o této skutečnosti informovat Ministerstvo zdravotnictví.

Přílohy