Seznam šablon nelékařských vzdělávacích programů

Vytvořeno: 14. 8. 2014 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání zveřejňuje šablony nelékařských vzdělávacích programů pro vytvoření vzdělávacích plánů rezidentů. Šablony lze použít pro změny vzdělávacích plánů u rezidentů, kteří začali studovat v dřívějším období, pokud si o změnu požádají.

Šablony jsou vyhotoveny pro současný rok (2015), avšak v této podobě je lze využívat i v dalších letech. V případě jakýkoliv změn bude totiž Ministerstvo zdravotnictví seznam šablon aktualizovat, tak aby každému oboru specializačního vzdělávání odpovídala vždy náležitá šablona.

Přílohy