Seznam poskytovatelů zařazených do pilotního programu časného záchytu karcinomu plic

Vytvořeno: 9. 12. 2021 Poslední aktualizace: 11. 12. 2023

Poskytovatelé zdravotních služeb byli do seznamu zařazeni na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť do populačního pilotního Programu časného záchytu karcinomu plic.

Hlavní město Praha

 1. Fakultní nemocnice v Motole, Klinika zobrazovacích metod, Centrum vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče, V Úvalu 84/1, 150 00 Praha 5, IČ: 00064203, platnost osvědčení do 31. 12. 2026
 1. Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ: 00064211, platnost osvědčení do 31. 12. 2026
 1. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, RDG klinika, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173, platnost osvědčení do 31. 12. 2026
 1. Fakultní Thomayerova nemocnice, Radiodiagnostické oddělení, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč, IČ: 00064190, platnost osvědčení do 31. 12. 2026
 1. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Onkologická klinika, I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, Radiodiagnostická klinika, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, IČ: 00064165, platnost osvědčení do 31. 12. 2026
 1. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Radiodiagnostické oddělení, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, IČ 61383082, platnost osvědčení do 31. 12. 2024

Středočeský kraj

 1. Nemocnice Slaný, RDG oddělení, Politických vězňů 576, 274 01 Slaný, IČ 008 75 295, platnost osvědčení do 31. 12. 2024

Královéhradecký kraj

 1. Fakultní nemocnice Hradec Králové, Radiologická klinika, Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 500 05 Hradec Králové, IČ: 00179906, platnost osvědčení do 31. 12. 2026

Plzeňský kraj

 1. Fakultní nemocnice Plzeň, Klinika zobrazovacích metod, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň, IČ: 00669806, platnost osvědčení do 31. 12. 2026

Ústecký kraj

 1. Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Radiologická klinika, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, platnost osvědčení do 31. 12. 2026

Jihočeský kraj

 1. Nemocnice Tábor, a.s., Radiologické oddělení, Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor, IČ 26095203, platnost osvědčení do 31. 12. 2024

Jihomoravský kraj

 1. Fakultní nemocnice Brno, Klinika radiologie a nukleární medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705, platnost osvědčení do 31. 12. 2026
 1. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Plicní oddělení, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov, IČ 00226912, platnost osvědčení do 31. 12. 2024
 1. SurGal Clinic s.r.o., Oddělení zobrazovacích metod, Drobného 307/38, 602 00 Brno-Černá Pole, IČ 46965033, platnost osvědčení do 31. 12. 2024

Olomoucký kraj

 1. Fakultní nemocnice Olomouc, Radiologická klinika, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČ: 00098892, platnost osvědčení do 31. 12. 2026

Kraj Vysočina

 1. Nemocnice Jihlava, p. o., Oddělení zobrazovacích metod, Vrchlického 4630/59, 586 01 Jihlava, IČ: 00090638, platnost osvědčení do 31. 12. 2026

Liberecký kraj

 1. Krajská nemocnice Liberec, a.s., Centrum zobrazovacích metod – oddělení radiodiagnostické, Husova 357/10, 460 01 Liberec 1 – Staré Město, IČ: 27283933, platnost osvědčení do 31. 12. 2026

Moravskoslezský kraj

 1. Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s., Radiologie a zobrazovací metody, K nemocnici 775/76, 741 01 Nový Jičín, IČ: 25886207, platnost osvědčení do 31. 12. 2026

Přílohy