Seznam poskytovatelů s výčtem plných mocí – DŘ 2023

Vytvořeno: 17. 2. 2022 Poslední aktualizace: 26. 6. 2023

Dne 3. února 2022 proběhlo zahajovací jednání dohodovacího řízení k úhradám pro rok 2023. Nově dle §17c bodu (1) zákona č. 48/1997 Sb. ministerstvo zveřejňuje seznam Sdružení poskytovatelů s výčtem plných mocí, na základě kterých se zastupují jednotlivé poskytovatele hrazených služeb při jednání o úhradách pro rok 2023.

Přílohy