Seznam center vysoce specializované cerebrovaskulární péče a center vysoce specializované péče o pacienty s iktem + indikátory kvality

Vytvořeno: 30. 8. 2021 Poslední aktualizace: 17. 3. 2023

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje podle § 112 odst. 5 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), seznam poskytovatelů zdravotních služeb, jimž byl udělen statut centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče (dále jen „KCC“) nebo centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem (dále jen „IC“), podle § 112 odst. 1 tohoto zákona na základě výzvy ministerstva uveřejněné ve Věstníku MZ ČR částka 12/2020.

Přílohy