Setkání vrchních ředitelů pro zdraví a expertů pro bezpečí pacientů

Vytvořeno: 30. 11. 2012 Poslední aktualizace: 30. 11. 2012

Ve dnech 16. – 17.3.2009 v Praze v hotelu Ambasador Praha se konalo setkání vrchních ředitelů pro zdraví a expertů pro bezpečnost pacientů (Chief Medical Officers).

Jednalo se o pravidelnou expertní akci v rámci českého předsednictví.
Tématickou osu prvního dne jednání tvořila problematika antibiotické rezistence a infekcí spojených s poskytováním zdravotnické péče. Tématický blok druhého dne se zaměřil na bezpečnost  pacientů a kvalitu zdravotních služeb.
Oddělení kvality zdravotních služeb MZ  odborně zajišťovalo tématický blok druhého dne. 

Zprávu ze setkání naleznete zde.