Seminář PSP ČR dne 19. 2. 2019 na téma „Vzdělávání nelékařů“

Vytvořeno: 20. 2. 2019 Poslední aktualizace: 13. 7. 2020

Dne 19. 2. 2019 uspořádali poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pan prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR a paní doc. PaedDr. Ilona Mauritzová seminář s názvem „Vzdělávání nelékařů“. Na programu byly zařazeny přednášky PhDr. Karla Štixe, předsedy Asociace zdravotnických škol ČR, který se zabýval uplatněním absolventů zdravotnických škol v praxi, Mgr. Jany Mikulkové, ředitelky Národního centra ošetřovatelství a nelékařských oborů, která představila vývoj změn v celoživotním vzdělávání nelékařů, včetně specializačního vzdělávání sester v některých zemích EU.  Mgr. Alice Strnadová, MBA, hlavní sestra ČR a ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hovořila o historii vzdělávání všeobecných sester a doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D., rektorka Vysoké školy zdravotnické, o.p.s. v Praze, popsala akreditační systém vzdělávacích programů bakalářských kvalifikačních programů. Poté se diskutovalo k problému nedostatku sester a k možnostem řešení personální stabilizace. Účastníci se shodli, že je třeba hledat cesty řešení k nástupu absolventů zdravotnických oborů do praxe. Pokračování semináře se uskuteční na podzim roku 2019, přičemž budou taktéž k diskuzi přizváni zástupci MŠMT a ÚZIS.