Seminář pro žadatele o grant na projekty malého grantového schématu

Vytvořeno: 9. 4. 2021 Poslední aktualizace: 9. 4. 2021

Ministerstvo zdravotnictví pořádá seminář pro žadatele o grant na projekty Malého grantového schématu v rámci programu zdraví.

Seminář se uskuteční dne 26. dubna 2021 online prostřednictvím platformy Webex, kterou je možné spustit přes webový prohlížeč nebo přes stažení a spuštění aplikace.

Seminář je určen potenciálním žadatelům ve výzvách:

  • Podpora činnosti NNO v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících (MGS1) – tato výzva byla vyhlášena dne 31. března 2021;
  • Podpora činnosti NNO v oblasti prevence a včasné diagnózy neurodegenerativních onemocnění (MGS2) – tato výzva byla vyhlášena dne 31. března 2021;
  • Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských organizací (MGS3) – tato výzva bude vyhlášena dne 12. dubna 2021.

Cílem seminářů bude představit zaměření výzev a seznámit potenciální žadatele s postupem pro podávání žádosti o grant prostřednictvím IS CEDR.

Pro účast na semináři je nutná registrace s využitím přihlašovacího formuláře zde. Před konáním semináře obdrží registrovaní účastníci instrukce pro připojení na seminář. Na seminář je možné se registrovat do 22. dubna 2021.

Předběžný program semináře naleznete v příloze. Konečná podoba programu bude zaslána účastníkům semináře v dostatečném předstihu před jeho konáním.

Přílohy

Program semináře

Typ souboru: pdf
Program_web.pdf (173,83 KB)