Seminář pro žadatele o dotaci v rámci Národního plánu obnovy pro 7. a 9. výzvu

Vytvořeno: 13. 7. 2023 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor evropských fondů a investičního rozvoje pořádá seminář pro žadatele, kteří spadají do okruhu oprávněných žadatelů výzev č. 7 a 9, vyhlášených v rámci komponent 6.1 a 6.2 NPO.

Jedná se o žadatele definované ve výzvách č. 7 a 9 (ev. čísla v MS2014+: 31_23_064 a 31_23_075).

Oprávnění žadatelé:

Výzva č. 7: „Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora léčebné rehabilitace v rámci poskytovatelů vysoce specializované cerebrovaskulární a traumatologické péče I. Typu“

Aktivity A a B

Oprávněnými žadateli pro aktivitu A i aktivitu B jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou držiteli statutu centra vysoce specializované traumatologické péče I. typu pro dospělé a/nebo děti nebo statutu centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů), bez ohledu na právní formu.

Výzva č. 9: „Komplexní informační zázemí pro zvyšování kvality programů screeningu nádorů v rámci Národního screeningového centra“

Oprávněným žadatelem je Ústav zdravotnických informací a statistiky.

Termín: 27. července 2023 od 11:00, předpokládaný čas ukončení v 14:00 hodin.

Místo konání: Ministerstvo zdravotnictví, místnost 281 (1. patro).

Svoji účast (jména zástupců Vaší organizace) potvrďte do 21. 7. 2023 (včetně) na e-mail: jakub.milich@mzcr.cz, s tím, že počet zástupců za jednoho žadatele je omezen na dva účastníky.

Přílohy