Seminář pro žadatele o dotaci v rámci Národního plánu obnovy komponenty 6.1 a 6.2

Vytvořeno: 6. 1. 2023 Poslední aktualizace: 6. 1. 2023

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor evropských fondů a investičního rozvoje pořádá seminář pro žadatele, kteří spadají do okruhu oprávněných žadatelů výzvy č. 1 až 6, vyhlášených v rámci komponenty 6.1 a 6.2.

Jedná se o žadatele: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Fakultní nemocnice v Motole, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Masarykův onkologický ústav a dále žadatelé definovaní ve výzvě č. 6 (ev. číslo MS2014+ je 31_22_060), tj:

Pro aktivitu A: organizace zřízené OSS, právnické osoby a organizace zřizované/zakládané kraji/obcemi, kteří jsou Poskytovatelé zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, kteří jsou odbornými léčebnými ústavy, nebo jinými pracovišti zaměřenými na komplexní léčebně rehabilitační péči, tzn. že jsou poskytovateli následné léčebně rehabilitační péče a jsou zároveň realizátory specializovaných rehabilitačních programů zaměřených na léčbu dospělých i dětských pacientů po kritických stavech se zaměřením na pacienty s těžkým poškozením CNS, příp. pacienty po polytraumatech (např. kranioprogram, neurorehabilitační program, spinální program).

Pro aktivitu B: kraje, obce a

právnické osoby organizace zřizované/zakládané kraji/obcemi, kteří jsou Poskytovatelé zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, kteří jsou odbornými léčebnými ústavy, nebo jinými pracovišti zaměřenými na komplexní léčebně rehabilitační péči, tzn. že jsou poskytovateli následné léčebně rehabilitační péče

Žadatelé pro Aktivitu B doloží následující doklady:

  • souhlas kraje se záměrem vzniku lůžek následné péče a
  • souhlas Všeobecné zdravotní pojišťovny se záměrem vzniku lůžek následné péče (příp. zápis z jednání s VZP, ze kterého tento souhlas bude vyplývat).

Seminář je rozdělen na dvě části:

  • dopolední pro oprávněné žadatele z výzvy č. 5 (ev. číslo MS2014+ je 31_22_059) a č. 6 (ev. číslo MS2014+ je 31_22_060);
  • odpolední pro oprávněné žadatele z výzvy č. 6 a č. 1. až 4. výzvy.

Tématem dopoledního bloku je seznámení nových žadatelů s nastavenými postupy administrace NPO na MZ a odpolední seminář se bude věnovat tématu energeticky šetrného stavitelství (DNSH a CO2).

termín: 19. ledna 2023 od 11:00, předpokládaný čas ukončení v 17 hodin.

místo konání: Ministerstvo zdravotnictví, místnost 281 (1. patro)

Svoji účast (jména zástupců Vaší organizace) potvrďte do 16. 1. 2023 na e-mail: zdenka.zatloukalova@mzcr.cz, telefonní kontakt: 224 972 673 s tím, že počet zástupců za jednoho žadatele je omezen na čtyři účastníky.