Seminář k programům Horizont 2020, 3. akční program EU 2014-2020, Twinning a Taiex

Vytvořeno: 26. 5. 2015 Poslední aktualizace: 26. 5. 2015

Dne 8. 6. 2015 se na Ministerstvu zdravotnictví uskuteční seminář k programu Horizont 2020, 3. akční program EU v oblasti zdraví na období 2014-2020 a k programům Twinning a TAIEX.

Seminář organizuje odbor evropských fondů ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Ministerstvem financí. Na semináři budou představeny hlavní rysy zmíněných programů, možnosti účasti a informace týkající se podávání žádostí.

Seminář se bude konat v budově Ministerstva zdravotnictví, v místnosti č. 281. Začátek semináře je stanoven na 11:00, předpokládaný konec je ve 14:00. V případě zájmu o účast na semináři se registrujte prostřednictvím e-mailu, který bude obsahovat jména zúčastněných osob, na adrese petr.cermak@mzcr.cz. Seminář je určen především pro vědecké pracovníky a odborníky v daných oblastech.