Schválení Žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie

Vytvořeno: 14. 12. 2021 Poslední aktualizace: 14. 12. 2021

V rámci Výzvy k předkládání žádostí o dotaci v Programu specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie II. zveřejněné dne 22. dubna 2021 s termínem příjmu žádostí o poskytnutí dotace do 31. října 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví následující žádosti o poskytnutí dotace:

Číslo žádosti

Název žadatele

Žádost o dotaci ve výši

NEU2 272 56 456

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

543 864,00 Kč

NEU2 – 27872963

NH Hospital a.s., Nemocnice Hořovice

1 049 520,00 Kč

NEU2-00064190/2

Fakultní Thomayerova nemocnice

722 040,00 Kč

NEU 2 – 652 69 705/1

Fakultní nemocnice Brno

723 988,00 Kč

 

Všechny tyto žádosti prošly úspěšně posouzením oprávněnosti žadatele a posouzením dodržení pravidel programu. Hodnocení Žádostí probíhalo v souladu s Metodikou Programu podpory a všechny tyto žádosti budou v rámci projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie podpořeny.

Projekt Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219 je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.