Schválení Žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie

Vytvořeno: 14. 9. 2021 Poslední aktualizace: 14. 9. 2021

V rámci Výzvy k předkládání žádostí o dotaci v Programu specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie II. zveřejněné dne 22.4. s termínem příjmu žádostí o poskytnutí dotace od 6. 5. 2021 do 31. 10. 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví Žádost o poskytnutí dotace od nemocnice AGEL Nový Jičín a.s., číslo Žádosti NEU2-25886207, výše dotace 668.450,00 Kč. Žádost prošla posouzením oprávněnosti žadatele a posouzením dodržení pravidel programu. Hodnocení Žádosti probíhalo v souladu s Metodikou Programu podpory.

Projekt Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219 je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.