Sběr vybraných výsledků v aplikaci SKV – Systém Kvalitních Výsledků

Vytvořeno: 12. 8. 2022 Poslední aktualizace: 12. 8. 2022

Úřad vlády ČR stanovil termín pro předkládání vybraných výsledků od 26. 9. do 15. 11. 2022, viz Výzva k přihlašování vybraných výsledků do hodnocení v Modulu 1 podle Metodiky 2017+ | Výzkum a vývoj v ČR (vyzkum.cz).

Text výzvy pro sběr vybraných výsledků v šestém roce implementace Metodiky 2017+ vč. počtu a typu přihlašovaných výsledků, pokynů pro vkládání výsledků, limitů (rozpis počtu předkládaných vybraných výsledků podle VO) a dalších informací naleznete pod odkazem Výzva k přihlašování vybraných výsledků do hodnocení v Modulu 1 podle M17+ | Výzkum a vývoj v ČR (vyzkum.cz). 

Sběr dat o vybraných výsledcích výzkumných organizací probíhá pomocí aplikace pro sběr vybraných výsledků, která bude předkladatelům zpřístupněna od 26. 9. 2022 na adrese https://skv22.rvvi.cz/.

Technickou podporu spojenou s fungováním aplikace pro přihlašování výsledků do hodnocení zajišťují pracovníci Oddělení informačních systémů Odboru informatiky na e-mailu podpora.rvvi@vlada.cz.

Dotazy týkající se Metodiky 2017+ směřujte na pracovníky Oddělení hodnocení výzkumných organizací prostřednictvím společného e-mailu hodnoceniVaVai@vlada.cz

Do aplikace se zaregistrují osoby, které byly za jednotlivé výzkumné organizace (příjemce institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace udělované Ministerstvem zdravotnictví) stanoveny jako garanti sběru údajů o kvalitních výsledcích výzkumu za předkladatele a které byly nahlášeny Ministerstvu zdravotnictví jako poskytovateli podpory. Garantům byly zaslány přístupové údaje přímo pracovníky Úřadu vlády ČR.

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví má povinnost v aplikaci provést kontrolu vložených záznamů, stanovuje Ministerstvo zdravotnictví termín pro předání údajů o vybraných výsledcích výzkumných organizací do 4. 11. 2022.

Ministerstvo zdravotnictví bude při předávání údajů o výsledcích i nadále úzce spolupracovat s Národní lékařskou knihovnou (kontaktní osobou je Ing. M. Hřebejk, tel. 296 335 947, email: hrebejk@nlk.cz).