Sběr vybraných výsledků v aplikaci SKV – Systém Kvalitních Výsledků

Vytvořeno: 26. 8. 2020 Poslední aktualizace: 26. 8. 2020

Úřad vlády ČR stanovil termín pro předkládání vybraných výsledků do 15. 10. 2020, viz http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=915507.

Sběr dat o vybraných výsledcích výzkumných organizací probírá pomocí aplikace pro sběr vybraných výsledků, která je předkladatelům zpřístupněna na adrese https://skv20.rvvi.cz/.

Do aplikace se zaregistrují osoby, které byly za jednotlivé výzkumné organizace (příjemce institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace udělované Ministerstvem zdravotnictví) stanoveny jako garanti sběru údajů o kvalitních výsledcích výzkumu za předkladatele a které byly nahlášeny Ministerstvu zdravotnictví jako poskytovateli podpory. Garantům byly zaslány přístupové údaje přímo pracovníky Úřadu vlády ČR.

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví má povinnost v aplikaci provést kontrolu vložených záznamů, stanovuje Ministerstvo zdravotnictví termín pro předání údajů o vybraných výsledcích výzkumných organizací do 5. 10. 2020.

Ministerstvo zdravotnictví bude při předávání údajů o výsledcích i nadále úzce spolupracovat s Národní lékařskou knihovnou (kontaktní osobou je Ing. M. Hřebejk, tel. 296 335 947, email: hrebejk@nlk.cz).

 

Odkaz:

Hodnocení vybraných výsledků v roce 2020

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=915044

(pozn. v příloze článku najdete informaci o počtu předkládaných vybraných výsledků pro jednotlivé výzkumné organizace)

 

 

Přílohy

Typ souboru: pdf
Manuál-SKV.pdf (2,58 MB)