Sběr údajů pro Pilíř II. – peer review hodnocení kvality vybraných výsledků

Vytvořeno: 3. 2. 2016 Poslední aktualizace: 3. 2. 2016

Oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání odboru vědy a lékařských povolání Ministerstva zdravotnictví si dovoluje informovat o zprávě uveřejněné na www.vyzkum.cz (sekce aktuality – sběr údajů pro Pilíř II. – peer review hodnocení kvality vybraných výsledků http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=767620), že dne 4. 3. 2016 byla znovu zprovozněna www aplikace „SKV“ (http://skv.e-fractal.cz/SKV/), která je určena pro sběr údajů pro Pilíř II. v rámci Metodiky 2013 (odkaz na ni naleznete rovněž i v uvedené aktualitě na www.vyzkum.cz).

S ohledem na skutečnost, že lhůta pro předávání údajů byla stanovena na 5 týdnů, stanovuje Ministerstvo zdravotnictví jako poskytovatel podpory na rozvoj výzkumných organizací konečný termín pro předávání údajů pro jednotlivé výzkumné organizace na 31. března 2016.

 

Kontaktní osobou je Ing. Miloš Hřebejk z Národní lékařské knihovny (e-mail: hrebejk@nlk.cz).

 

Současně si dovolujeme uvést kontakty na pracovníky technické podpory Úřadu vlády ČR:

Ing. Miroslav Rychtařík – 224003848, rychtarik.miroslav@vlada.cz
Ing. Aleš Maxa – 224003851, maxa.ales@vlada.cz
Vedoucí oddělení – PhDr. Jiřina Nováková, Ph.D. – 224003843, novakova.jirina@vlada.cz

 

Další informace k hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 2015 naleznete na www.vyzkum.cz (sekce Hodnocení VaVaI – 2015 – Hodnocení výsledků VO http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=754008).

Návod na vyplnění formuláře SKV – Pilíř II. najdete zcela dole v přílohách uvedeného článku a rovněž i níže v příloze tohoto článku.

 

 

 

 

Přílohy