Šablony vzdělávacích plánů

Vytvořeno: 12. 5. 2021 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

Ministerstvo zdravotnictví ČR v přílohách zveřejňuje šablony Vzdělávacích plánů pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání projektů v rámci programu RM zahajovaného v letošním roce 2021. Oproti minulému roku, jsou zde nové obory, viz Porodní asistentka – IP v porodní asistenci, Všeobecná sestra – OP v psychiatrii, Dětská sestra – IP v pediatrii a neonatologii.

Prosíme, věnujte pozornost vytváření / vyplňování šablony vzdělávacího plánu pro jednotlivé rezidenty.

Vypracovaný vzdělávací plán spolu s finančním plánem rezidenta se zasílá nejpozději do 30 dnů od výběru rezidenta na adresu administrátora.

Šablony lze použít i pro změny vzdělávacích plánů u rezidentů, kteří začali studovat v dříve.

Žádosti o změnu se zasílají na administrátora na formuláři „žádost o změnu“ spolu se změněným vzdělávacím, případně finančním plánem. Příjemce dotace podá žádost o změnu prostřednictvím datové schránky administrátora nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Konečný termín pro podání žádosti o změnu na adresu administrátora je 31. říjen.

 

Vypracované a podepsané plány zasílejte na e-mail: votrubova@ipvz.cz nebo datovou schránkou: ID DS: cf2uiwg

 

V případě dotazů kontaktujte:

Lucie Votrubová

E-mail: votrubova@ipvz.cz
Tel: 271 019 563

Přílohy