Rozhodnutí P3/2019 – LP INTEGRILIN

Vytvořeno: 22. 3. 2019 Poslední aktualizace: 13. 8. 2020

Vyvěšeno dne: 22. 3. 2019

 

V souladu s § 8 odst. 9 zákona o léčivech Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyvěsilo na své úřední desce vydané opatření, kterým se povoluje uvedení do distribuce v České republice, distribuce a výdej léčivých přípravků INTEGRILIN, konkretizovaných ve výroku opatření, a které neodpovídají požadavkům stanoveným v § 37 odst. 7 a 8 zákona o léčivech.

Přílohy