Rozhodnutí P1/2019 – LP ACTRAPID, INSULATARD, LEVEMER, MIXTARD, NOVORAPID (PENFILL)

Vytvořeno: 30. 4. 2019 Poslední aktualizace: 31. 7. 2020

Vyvěšeno dne: 30. 4. 2019

 

V souladu s § 8 odst. 9 zákona o léčivech Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyvěsilo na své úřední desce vydané opatření, kterým se povoluje uvedení do distribuce v České republice, distribuce a výdej léčivých přípravků ACTRAPID, INSULATARD, LEVEMER, MIXTARD, NOVORAPID (PENFILL), konkretizovaných ve výroku opatření, a které neodpovídají požadavkům stanoveným v § 37 odst. 7 a 8 zákona o léčivech.

Přílohy