Rozhodnutí o nepřijatých Žádostech na léta 2009-2011 na základě doporučení Komise pro přijímání Žádostí schválených ministrem zdravotnictví

Vytvořeno: 17. 10. 2008 Poslední aktualizace: 17. 10. 2008

Všichni uchazeči využili stanoveného termínu k předložení námitek.


Byla uznána námitka vznesená děkanem fakulty doc. RNDr. M. Gelnerem, CSc. (řešitel MUDr. L. Krejčím a žádost č. 58) a bylo vyhověno jejich žádosti  postoupit návrh projektu odbornému posouzení.


Zbývajícím třem uchazečům rozhodl pan ministr nevyhovět předloženým námitkám (žádosti č. 1, č. 271 a č. 420).


Na základě konečného rozhodnutí ministra zdravotnictví předkládáme seznam žádostí, které byly doručeny v rozporu s vyhlášenými podmínkami v Zadávací dokumentaci veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji – MZ II na léta  2009 – 2011.
O výsledku budou uchazeči zamítnutých žádostí vyrozuměni písemně.

Přílohy