Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Phenoxymethylpenicillin EQL 100MG/ML, 60ML/125ML, granulat till oral suspension s údaji uvedenými na vnějším a vnitřním obalu v jiném než českém jazyce

Vytvořeno: 11. 8. 2023 Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Přílohy