Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku BETAMOX PLUS 400 s údaji uvedenými na vnějším a vnitřním obalu v jiném než českém jazyce, s účinností od 2. 5. 2024

Vytvořeno: 25. 4. 2024 Poslední aktualizace: 25. 4. 2024

Vyvěšeno dne: 25. 4. 2024

Přílohy