Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku AMOTAKS 500 mg/5 ml s údaji uvedenými na vnějším a vnitřním obalu v jiném než českém jazyce

Vytvořeno: 26. 4. 2023 Poslední aktualizace: 26. 4. 2023

Přílohy