Rozdělení legislativní úpravy návykových a prekursorů drog

Vytvořeno: 13. 9. 2013 Poslední aktualizace: 13. 9. 2013

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že dne 10. září 2013 byl ve Sbírce zákonů v částce 105 zveřejněn zákon č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, a zákon č. 273/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Toto rozdělení legislativní úpravy návykových látek a prekursorů drog do dvou samostatných zákonů nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014.

S ohledem na množství změn, které legislativní opatření přinášejí, připraví Ministerstvo zdravotnictví k tomuto tématu odborný seminář. Bližší informace k organizaci semináře budou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví v sekci Odborník/zdravotník-Návykové látky a prekursory drog-Sdělení.

Nový zákon o prekursorech drog č. 272/2013 Sb. naleznete zde a zákon č. 273/2013 Sb., který novelizuje zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, je dostupný po tímto odkazem.

 

Ing. Alena Ondroušková,

Vedoucí Inspektorátu OPL