Resortní program výzkumu a vývoje MZ II na léta 2008-2011

Vytvořeno: 4. 1. 2008 Poslední aktualizace: 4. 1. 2008

Vláda ČR na svém zasedání 12. 12. 2007 projednala a schválila Resortní
program výzkumu a vývoje MZ II na léta 2008-2011. To umožňuje
Ministerstvu zdravotnictví vyhlásit Jednostupňovou veřejnou soutěž o
účelovou podporu Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví
na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících uvedený
Resortní program.
Tato soutěž bude vyhlášena ze zákona povinným zveřejněním v Obchodním
věstníku a současně na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.
Podle sdělení redakce Obchodního věstníku bude moci být inzerát
zveřejněn 27. 12. t.r. Pokud by se tak stalo, soutěžní lhůta by končila
4. února 2008.