REACT-EU: Dodatečné investiční prostředky v rámci EU fondů pro zdravotnictví

Vytvořeno: 29. 10. 2020 Poslední aktualizace: 4. 2. 2021

REACT-EU je novým evropským investičním nástrojem, který umožní čerpat další prostředky v oblasti zdravotnictví v tomto programovém období kohezní politiky a který představuje mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí opatření v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií Covid-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství. Pro Českou republiku by mělo být vyčleněno cca 27 mld. Kč. Velká část finančních prostředků by měla směřovat právě do zdravotnictví, a to v objemu cca 15,2 mld. Kč. Rozdělovány budou v rámci současného Integrovaného regionálního operačního programu.

Veškeré projekty však musí být zrealizovány a proplaceny do konce roku 2023. Podporovány by měly být projekty na území celé ČR včetně hl. m. Prahy.

Dne 14. října byl vládou ČR schválen návrh využití finančních prostředků REACT-EU pro Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP). Podpora by měla rovněž směřovat na podporu integrovaného záchranného systému, výstavby domovů pro seniory a do dalších prioritních oblastí.

Náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění Ing. Helena Rögnerová uvedla, že „vítá takový objem prostředků, které budou určitě ve zdravotnictví efektivně využity, neboť právě zdravotnictví je v souvislosti s pandemií Covid-19 pod enormním tlakem. Peníze poputují jak do akutních odděleních páteřních českých nemocnic, ale i na modernizaci oddělení, které pečují o ty nejzranitelnější.“ 

Konkrétní oblasti podpory a předpokládané alokace jsou uvedeny zde

Oblasti podpory budou v nejbližší době projednány s Evropskou komisí, která posoudí jejich kompatibilitu s cíli REACT-EU, nejedná se tedy o finální verzi.

Na základě výsledného rozdělení prostředků pak Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj bude, prostřednictvím webových stránek a seminářů pro potenciální příjemce, blíže informovat o podporovatelných investičních aktivitách.

Štítky: ReactEU