RASFF – základní informace

Vytvořeno: 12. 10. 2016 Poslední aktualizace: 22. 9. 2023

Systém RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), tedy systém rychlého varování pro potraviny a krmiva, slouží k výměně informací týkajících se existence přímých nebo nepřímých rizik ohrožujících zdraví lidí a zvířat pocházejících z potravin nebo krmiv, mezi členskými státy Evropské unie, a dalšími státy i mimo EU, které jsou členy sítě RASFF. Systém RASFF Slouží zejména k zabránění uvedení rizikových potravin nebo krmiv do oběhu, nebo jejich stažení z trhu EU.

Přílohy