Radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie

Vytvořeno: 13. 2. 2020 Poslední aktualizace: 23. 5. 2024

Seznam oprávněných osob dle § 77 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb.

OLE audity s.r.o.
(dříve Ing. Dušan Olejár – OLE, s.r.o.)

Dne 9. 12. 2013 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž společnosti Ing. Dušan Olejár – OLE, s.r.o. se sídlem Praha 6, Lužná 591/4, 160 00, IČO: 271 40 776 udělilo oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie. 

Rozhodnutí nabylo právní moci 30. 12. 2013.

Dne 11. 2. 2014 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví informaci o změně názvu společnosti Ing. Dušan Olejár – OLE, s.r.o. na OLE audity s.r.o.  Dne 12. 3. 2014 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí (právní moci nabylo dne 30. 3. 2014), jež nahradilo původní rozhodnutí o udělení oprávnění, ve kterém tuto změnu respektuje.

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.

a) datum, od kterého lze externí klinický audit provádět – 30. 12. 2013
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie


 

VF, a.s.

Dne 9. 9. 2014 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž společnosti VF, a.s. se sídlem Černá Hora, Svitavská 588, 679 21, IČO: 255 32 219 udělilo oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie, radioterapie a nukleární medicíny.

Rozhodnutí nabylo právní moci 25. 9. 2014. 

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.

a) datum, od kterého lze externí klinický audit provádět – 25. 9. 2014
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie (dále radioterapie a nukleární medicína)


 

KLINICKÉ AUDITY, s.r.o.

Dne 14. 7. 2015 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž společnosti  KLINICKÉ AUDITY, s.r.o. se sídlem Oblouková 295, Skorotice, 403 40, Ústí nad Labem, IČO: 034 87 709 udělilo oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie.

Rozhodnutí nabylo právní moci 31. 7. 2015.  

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.

a) datum, od kterého lze externí klinický audit provádět – 31. 7. 2015
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie


 

Imaging Audit s.r.o.

Dne 5. 5. 2016 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž společnosti Imaging Audit s.r.o. se sídlem Pekárenská 220/1, Praha 4 – Michle, 141 00, IČO: 036 23 629 udělilo oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie, a nukleární medicíny.

Rozhodnutí nabylo právní moci 26. 5. 2016. 
 

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.

a) datum, od kterého lze externí klinický audit provádět – 26. 5. 2016
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie (dále nukleární medicína)


 

PPaudit s.r.o.

Dne 30. 6. 2016 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž společnosti PPaudit s.r.o. se sídlem Ječná 818, 375 01, Týn nad Vltavou, IČO: 044 10 327 udělilo oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie.

 

Rozhodnutí nabylo právní moci 2. 7. 2016. 
 

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.

a) datum, od kterého lze externí klinický audit provádět – 2. 7. 2016
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie


 

Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.

Dne 8. 12. 2016 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. se sídlem Hněvotín 530, 783 47, IČO: 294 46 520 udělilo oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie.

Rozhodnutí nabylo právní moci 25. 12. 2016. 

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.

a) datum, od kterého lze externí klinický audit provádět – 25. 12. 2016
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie


 

M.G.P. spol. s.r.o.

Dne 24. 3. 2017 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž společnosti M.G.P. spol. s.r.o. se sídlem Kvítková 1575, 760 01, Zlín, IČO: 423 40 586 udělilo oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie, a nukleární medicíny.

Rozhodnutí nabylo právní moci 13. 4. 2017.

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.

a) datum, od kterého lze externí klinický audit provádět – 13. 4. 2017
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie (dále nukleární medicína)


 

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Dne 24. 1. 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž České společnosti fyziků v medicíně, z.s. se sídlem Bartoškova 1450/28, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 266 60 482 udělilo oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie.

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 13. 2. 2020.

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.

a)  datum, od kterého lze externí klinický audit provádět – 13. 2. 2020
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie (dále nukleární medicína, radioterapie)

 Poznámka:

Všem poskytovatelům zdravotních služeb, jejíž součástí je lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie, vyvstává tímto povinnost dle § 97 odst. 2 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb. uzavřít smlouvu podle § 81 odst. 1 téhož zákona na provedení externího klinického auditu na všech svých pracovištích poskytujících lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně radiologie a kardiologie do 1 roku ode dne uveřejnění seznamu podle § 77 odst. 3 zmiňovaného zákona.

Datum, které je rozhodné pro určení počátku roční lhůty pro poskytovatele zdravotních služeb k uzavření smlouvy na provedení externího klinického auditu dle § 81 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., se pro účely § 97 odst. 2 písm. c) zmiňovaného zákona rozumí 29. 9. 2014, kdy byla ministerstvem zveřejněna osoba oprávněná provádět externí klinický audit ve všech oblastech lékařského ozáření, tj. společnost VF, a.s. Toto platí pro všechny oblasti lékařského ozáření dle § 75 odst. 3 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb.

V oblasti lékařského ozáření, radiodiagnostika včetně intervenční radiologie a kardiologie, dále platí, že není nijak dotčeno právo společnosti OLE audity s.r.o. (dříve Ing. Dušan Olejár – OLE, s.r.o.) provádět externí klinické audity a to od data nabytí právní moci rozhodnutí o udělení oprávnění k jejich provádění, tj. od 30. 12. 2013.