JUDr. Radek Policar – vrchní ředitel pro legislativu a právo

Vytvořeno: 2. 1. 2023 Poslední aktualizace: 30. 10. 2023

JUDr. Radek PolicarJUDr. Radek Policar je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, v letech 2000 – 2004 pracoval jako právník ve Fakultní nemocnici Brno. V období 2004 – 2015 působil v brněnském Masarykově onkologickém ústavu nejprve jako vedoucí právního úseku, od roku 2008 jako náměstek pro právní služby a personalistiku, mezi roky 2010 – 2014 pak jako zástupce ředitele. V letech 2013 – 2014 byl také přednostou Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Na Ministerstvu zdravotnictví působí od června 2015 nejprve jako náměstek ministra zdravotnictví, od ledna 2023 v souvislosti se změnou služebního zákona je vrchním ředitelem pro legislativu a právo.

Je autorem publikace Zdravotnická dokumentace v praxi (Grada Publishing, 2010), spoluautorem učebnice Medicínské právo (C. H. Beck, 2011) a autorem řady odborných článků. Ve své lektorské činnosti se dlouhá léta věnuje všem tématům v rámci zdravotnického práva, včetně právní regulace veřejného zdravotního pojištění, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, eHealth či biomedicínského výzkumu. Dále se věnuje také pracovnímu právu a managementu (zejména řízení lidských zdrojů), veřejným zakázkám, ochraně soukromí, řízení kvality a bezpečí ve zdravotnictví. Podílí se na organizaci medicínsko-právních konferencí v České republice.

Radek Policar je členem Rady vlády pro lidská práva a Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Je předsedou kontrolní rady Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky. Je členem správní rady Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. Rovněž je členem Executive Committee, The Czech Republic Unit of the UNESCO International Network in Bioethics.