PVP – Výkaz o skutečných nákladech na projekt a o skutečném podílu dotace ze st.rozpočtu a Vyhodnocení přínosu projektu – s termínem předložení do 28.2.2018

Vytvořeno: 11. 1. 2018 Poslední aktualizace: 11. 1. 2018

Předložení „Výkazu o skutečných nákladech na projekt a o skutečném podílu dotace ze státního rozpočtu na financování projektu v roce 2017“ a předložení „Vyhodnocení přínosu projektu dotovaného v rámci Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v roce 2017“ – s termínem předložení do 28. 2. 2018.
 

Dovolujeme si upozornit, že z podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2017 vyplývá povinnost zpracovat „Výkaz o skutečných nákladech na projekt a o skutečném podílu dotace ze státního rozpočtu na financování projektu v roce 2017„. Současně vás žádáme o vyhodnocení přínosu projektu, pro který je připraven formulář „Vyhodnocení přínosu projektu dotovaného v rámci PVP v roce 2017″.

Výkaz i vyhodnocení přínosu projektu musí být zpracovány samostatně za každý podpořený projekt.

Žádáme Vás o jejich vyplnění a zaslání zpět v listinné podobě v termínu do
28. 2. 2018
na adresu: Oddělení zdravotně sociálních služeb – OZS/3, Ing. Renáta Christovová, MZ ČR, Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2.

Pokud disponujete elektronickým podpisem, je možné zaslat výkazy a vyhodnocení přínosu projektu zpět i prostřednictvím elektronické pošty.

Prosíme, věnujte pozornost při vyplňování nejen číselným údajům, ale 

i uvedení názvu subjektu, názvu a čísla projektu a dále údajům o zpracovateli.

 

Přílohy:

– Výkaz o skutečných nákladech a o skutečném podílu dotace ze státního rozpočtu na financování projektu v PVP (vzor vyplnění),

– Výkaz o skutečných nákladech a o skutečném podílu dotace ze státního rozpočtu na financování projektu v PVP v roce 2017(formulář k vyplnění),

– Vyhodnocení přínosu projektu (formulář k vyplnění).

 

Přílohy