První otevřená výzva pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy

Vytvořeno: 24. 4. 2019 Poslední aktualizace: 24. 4. 2019

dovolujeme si Vás informovat, že dnes, 24. dubna 2019, byla vyhlášena první otevřená výzva pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci bilaterálních ambicí programu Zdraví financovaného z Fondů EHP 2014-2021.

Cílem této otevřené výzvy je podpořit:

  • hledání partnerů pro projekty realizované s partnery z donorských států před nebo během přípravy projektové žádosti;
  • rozvoj bilaterálního partnerství a společnou přípravu žádosti o grant na projekt realizovaný s partnery z donorských států.

Program se zaměřuje na následující oblasti podpory:

1.Prevence duševních onemocnění u dětí;

2.Prevence nepřenosných a přenosných onemocnění se zvláštním zaměřením na snižování sociálních nerovností ve zdraví a zlepšování přístupu zranitelných skupin ze sociálně vyloučených lokalit ke zdraví, antimikrobiální rezistence;

3.Posílení role pacientů a pacientských organizací.

Celková alokace určená pro tuto výzvu je 1 805 020 CZK (70 000 EUR).

Žádosti lze podávat průběžně od data vyhlášení výzvy do 30. září 2019 nebo do vyčerpání celkové alokace. Podporované iniciativy musí být realizovány nejpozději do 30. listopadu 2019.

Úplný text výzvy je spolu s Pokyny pro žadatele a konečné příjemce ke stažení na stránce:

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/zdravi/vyzvy/2019/prvni-otevrena-vyzva-pro-predkladani-zad-2771