Průzkumy a výstupy projektů dobrovolnictví ve zdravotnictví

Vytvořeno: 18. 10. 2023 Poslední aktualizace: 18. 10. 2023

Hlavní výstupy z průzkumů a analýz z projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“ realizovaném v letech 2019-2023. 

V rámci projektu MZ „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“ realizovaném v letech 2019–2023 byly v průběhu let 2021-2022 uskutečněny průzkumy a analýzy zaměřené na zmapování stávajícího nastavení a potřeby dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních v České republice a následné vyhodnocení podmínek fungování nové koncepce systémově řízeného programu dobrovolnictví ve zdravotnictví. Průzkumy byly zacíleny na široké spektrum poskytovatelů zdravotních služeb realizujících dobrovolnický program vlastními silami nebo ve spolupráci s dobrovolnickými organizacemi a analyzovaly informace od všech cílových skupin, kterých se dobrovolnický program ve zdravotnictví dotýká. 

Stručný souhrn hlavních výstupů z těchto průzkumů a analýz je uveden v dokumentu v příloze níže.

Přílohy