Průzkum spokojenosti pro nelékařský zdravotnický personál

Vytvořeno: 26. 8. 2021 Poslední aktualizace: 26. 8. 2021

Rádi bychom Vás požádali o vyplnění anonymního dotazníku spokojenosti, který nám pomůže zmapovat situaci ve Vašem oboru, a to i v návaznosti na pandemii onemocnění covid-19. Ministerstvo zdravotnictví výsledky využije jako podklad pro práci na zlepšování Vašich pracovních podmínek. Vaše zpětná vazba je pro nás nesmírně důležitá a poskytne nám informaci
o skutečné situaci, kterou bychom „od stolu“ nikdy nezjistili. Děkujeme!

Dotazník pro nelékařský zdravotnický personál