Projekty

Vytvořeno: 23. 2. 2012 Poslední aktualizace: 23. 2. 2012

Podpora zavádění standardů podpory zdraví  a ukazatelů kvality ve zdravotnických zařízeních podle manuálu EU WHO – EUR/06/5064214 jako jeden z nástrojů prevence nežádoucích událostí.

Projekt byl koncipován jako součást smlouvy  BCA 2010 – 2011.
Související dokumenty nalezte v příloze.
 

 

 

Přílohy