Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Projekt Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez přístřeší byl úspěšně ukončen

Vytvořeno: 22. 12. 2022 Poslední aktualizace: 22. 12. 2022

S koncem října 2022 došlo k ukončení projektu, jehož náplní byl pilotní provoz pěti ordinací praktických lékařů, se specializací na zdravotní péči o osoby bez přístřeší a které se ocitly v nouzi. Úkolem projektu byla nejen finanční podpora ordinací, ale také zkoumání nastaveného systému péče o tuto specifickou cílovou skupinu pacientů.

Jedním z výstupů projektu je informační brožura. V brožuře jsou popsány jednotlivé ordinace a pracovní týmy všech pěti ordinací, které i nadále působí ve čtyřech krajích ČR. Je zde uveden i stručný návod, jak začít ordinaci budovat a jaké jsou možnosti financování, podle zkušeností zástupců ze stávajících ordinací. Informační brožura je doplněna o shrnutí evaluace projektu a zakončena životními příběhy pacientů ordinací.  

Projekt „Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez přístřeší” registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641 byl realizován Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost a spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Přílohy