Projekt ke zhodnocení poskytování paliativní péče po pandemii COVID-19 a dopad na morální distres v prostředí intenzivní péče (PEOpLE-C19–EU)

Vytvořeno: 1. 6. 2023 Poslední aktualizace: 1. 6. 2023

Projekt PEOpLE-C19–EU, který probíhá pod záštitou ESICM (Evropské společnosti intenzivní medicíny), cílí na všechny nelékařské zdravotnické pracovníky a lékaře v Evropě, kteří poskytovali zdravotní služby pacientům s COVID-19 na jednotkách intenzivní péče. Projekt vznikl ve spolupráci Lékařské Fakulty Masarykovy Univerzity Brno, 1. lékařské Fakulty Univerzity Karlovy Praha a University of Plymouth a je oficiálně registrován na ClinicalTrials.gov (NCT05089032).

Primárním cílem projektu je popsat praxi poskytování paliativní péče, včetně rozhodování v závěru života, v kontextu proběhlé pandemie. Dalším cílem je popsat dopad pandemie na morální distres v souvislosti s pandemií na zdravotnické pracovníky a analyzovat možné modifikovatelné faktory jeho vzniku.

Projekt navazuje na projekt PEOpLE-C19 (NCT04910243), který je podpořen MZ ČR, odbornými lékařskými společnostmi (např. ČSARIMČSIM aj.) i nelékařskými profesními společnosti (ČASUNIPACKPA aj.) a asociacemi vzdělavatelů (např. AVVNZP) a jehož výsledky byly publikovány zde https://doi.org/10.1186/s13054-022-04066-1 a zde https://doi.org/10.36290/aim.2022.032

Výsledky slouží k podpoře a účelnému cílení edukačních aktivit a dalšího výzkumu v oblasti paliativní péče v kontextu poskytování intenzivní péče.

 

Budeme rádi, pokud dotazník rovněž vyplníte, jste-li aktivní v profesní činnosti v intenzivní péči, anebo budete sdílet odkaz na dotazník

 

Odkaz na dotazník zde: Projekt PEOpLE-C19-EU