Programy reprodukce majetku 2016 – 2027

Vytvořeno: 10. 12. 2021 Poslední aktualizace: 10. 12. 2021

V této části je uvedena „Schválená dokumentace programů na roky 2016 – 2027“, ve které jsou specifikovány „Cíle programu“, „Harmonogram přípravy a realizace programu“ a „Bilance potřeb a zdrojů financování programu“. Prostřednictvím informačního systému programového financování Správa majetku ve vlastnictví státu a Evidenčního dotačního systému je, v souladu s § 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), financováno pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku.