Program pozitivního rodičovství Triple P rozšiřuje působnost v ČR

Vytvořeno: 21. 9. 2022 Poslední aktualizace: 21. 9. 2022

Vybraní profesionálové z oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a školství, kteří se zabývají prevencí v oblasti duševního zdraví dětí, se tento týden účastní druhého kola odborného školení projektu „Program pro pozitivní rodičovství v České republice Triple P“ realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Finančního mechanismu Fondy EHP 2014-2021, Programu Zdraví, Programové oblasti 6 – Evropské výzvy veřejného zdraví, cíle programu Zlepšení prevence a snížení nerovnosti ve zdraví. 

Další partnerské organizace budou od podzimu 2022 zavádět mezinárodní licencovanou značku Triple P – jeden z nejúčinnějších programů pro rodiče a pečovatele na světě. Pilotní fáze projektu si do roku 2024 klade za cíl zlepšení péče o duševní zdraví u dětí ve věku 6-12 let.  

Školitelem odborných pracovníků je opět zkušený mezinárodní lektor Dominic Weston, který po svých prvních návštěvách v ČR ocenil, jak zodpovědně k zavádění programu čeští lektoři přistupují. Školení se koná v Kolíně, ve spřátelené organizaci Prostor plus o.p.s., která se do Triple P zapojuje a bude nabízet rodičovské kurzy pro oblast Kolín a Kutná Hora. Máme velkou radost, že se nám daří rozšiřovat povědomí o pozitivním rodičovství do různých regionů ČR a napojovat se na široké spektrum organizací, ve kterých budou od podzimu probíhat skupinová rodičovská setkání. Na Ostravsku se mohou rodiče a pečovatelé obracet na fakultní nemocnici Ostrava a Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.. V Opavě, Krnově, Jeseníku, Šumperku a Bruntále lze kontaktovat organizaci Eurotopia CZ, o.p.s., v Plzni program zaštítí Domus – Centrum pro rodinu, z.s.. V Mostě se pozitivnímu rodičovství bude věnovat Středisko výchovné péče Dyáda a Charita Most. Mimo tyto lokality se rodiče mohou zapsat i do kurzů, které pořádají stávající partneři Triple P v Chrudimi, Karlových Varech, Pardubicích a Táboře. 

Ostrava – Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s – www.css-ostrava.cz

Opava, Krnov, Jeseník, Bruntál – Eurotopia CZ, o.p.s. – www.eurotopia.cz

Most – Středisko výchovné péče Dyáda – www.svpdyada.cz

Most – Charita Most – www.charita-most.cz

Plzeň – Domus – Centrum pro rodinu, z.s. – www.domus-cpr.cz

Ostrava – FN Ostrava – www.fno.cz

Kolín, Kutná Hora – Prostor plus o.p.s. – www.prostor-plus.cz