Program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb

Vytvořeno: 17. 1. 2019 Poslední aktualizace: 15. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví České republiky – odbor regulace cen a úhrad zveřejňuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace k dotačnímu programu na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb.

Bližší informace k programu včetně metodiky najdete zde.

Dotyz můžete směřovat na:

Ing. Lenka Doischerová
odbor dohledu cen a regulace úhrad
tel.: 224 972 338
lenka.doischerova@mzcr.cz 

Ing. Irena Drugdová
odbor cen a regulace úhrad
tel.: 224 972 462
irena.drugdova@mzcr.cz 

 

 

 

 

 

Přílohy