Program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb

Vytvořeno: 28. 5. 2018 Poslední aktualizace: 28. 5. 2018

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) – odbor dohledu nad zdravotním pojištěním zveřejňuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace k dotačnímu programu na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb. Bližší informace jsou stanoveny v přiložené Výzvě a Metodice.

V případě dotazů je kontaktní osobou pro dotační program:
Ing. Lenka Doischerová
MZ ČR
Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním
tel.: 224 972 338
E-mail: lenka.doischerova@mzcr.cz 

Nebo v případě nezastižení kontaktujte:
Mgr. Pavlína Žílová
MZ ČR
Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním
tel.: 224 972 120
E-mail: pavlina.zilova@mzcr.cz

 

 

UPOZORNĚNÍ:  

DNE 2. 8. 2018 BYLA AKTUALIZOVÁNA PŘÍLOHA Č. 1 K VÝZVĚ – METODIKA

 

Přílohy