Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů

Vytvořeno: 17. 1. 2019 Poslední aktualizace: 15. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví České republiky – odbor regulace cen a úhrad vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů.

V rámci tohoto dotačního programu mohou předložit Žádost o poskytnutí státní dotace právnické nebo fyzické osoby které plánují poskytovat nebo začali poskytovat v předchozích 3 měsících před podáním Žádosti zdravotní služby v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost v místech, kde je zajištění těchto služeb podstatně omezeno. Bližší informace a podmínky výběrového dotačního řízení, za jakých lze žádat o poskytnutí státní dotace v rámci výše zmíněného dotačního programu, jsou stanoveny v přiložené Metodice. Další informace k programu včetně metodiky naleznete zde.

Dotazy můžete směřovat na:

Ing. Lenka Doischerová
odbor regulace cen a úhrad
tel.: 224 972 338
lenka.doischerova@mzcr.cz  

Ing. Irena Drugdová
odbor regulace cen a úhrad
tel.: 224 972 462
irena.drugdova@mzcr.cz

 

Přílohy