prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc․

Vytvořeno: 30. 11. 2010 Poslední aktualizace: 30. 11. 2010

1A 8629-5


Využití hluboké mozkové stimulace v léčbě Parkinsonovy nemoci a dalších extrapyramidových poruch hybnostiCílem grantového projektu bylo zdokonalit implantační proceduru hluboké mozkové stimulace (Deep Brain Stimulation – DBS), rozvíjet její nové indikace a přispět k poznání mechanismů účinku.

V pražském Centru extrapyramidových onemocnění tvořeném společným týmem Neurologické kliniky 1.LF UK, Všeobecné fakultní nemocnice a Nemocnice Na Homolce bylo v letech 1998-2009 pomocí DBS léčeno 110 pacientů  s Parkinsonovou nemocí, dystonickými syndromy a s třesem, z toho 59 nemocných bylo zařazeno v letech 2005-2009 v rámci řešení grantu IGA MZ ČR. Za nejvýznamnější publikované výstupy grantu považujeme: 1. Vypracování dvoustupňového indikačního procesu a inovace vlastní implantační procedury, zahrnující peroperační klinické a elektrofysiologické monitorování.  2. Prioritní výsledky longitudinálního sledování motorických a nonmotorických efektů léčby, zahrnující změny kognitivních funkcí, tělesné hmotnosti a jejich neuroendokrinologické mechanismy. 3. Rozvoj nových indikací, s mezinárodní prioritou v úspěšném použití DBS u geneticky podmíněných dystonických syndromů provázejících neurodegeneraci s deficitem pantotenátkinázy, u syndromu dystonia-deafness a u status dystonicus, kde měla DBS život zachraňující význam. 4. Výzkum mechanismů DBS, který prokázal vliv stimulace na afektivitu, zrakové funkce a neuronální aktivitu jak při mikroregistraci z mozkových jader, tak z povrchových elektrofysiologických záznamů a z obrazů funkční magnetické rezonance.  

Hlavní řešitel:
Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.


Jmenovitý seznam spolupracovníků:
Doc. MUDr. Robert Jech, PhD.
MUDr. Dušan Urgošík, CSc.