Proč není úsek komunikace předmětem výpočtů?

Vytvořeno: 19. 2. 2016 Poslední aktualizace: 19. 2. 2016

Do výpočtů Strategických hlukových map jsou zařazeny úseky silnic a železnic, které vyhovují podmínkám:

• úseky hlavních pozemních komunikací, po kterých projede více než 3 000 000 vozidel za rok
• úseky hlavních železničních tratí, po kterých projede více než 30 000 vlaků za rok

Ostatní komunikace a železniční tratě nejsou předmětem strategického hlukového mapování. Podkladem pro stanovení úseků jsou údaje z celostátního sčítání dopravy a dále údaje poskytnuté SŽDC.